★ Dekor Till hästtransport

NU HAR VI ÄVEN DEKALER FÖR UTEMILJÖ/BILAR

Dekoren med två dekaler är ena spegelvänd, så båda hästarna är vända i rörelseriktning

(om de ska sitta på var sida om transporten)
Önskar du en av dekalerna större eller har andra önskemål, kontakta oss på info@vitaunika.se för prisförslag